„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn. Rozwijanie działalności poprzez rozbudowę Centrum Rehabilitacji o „Strefę
Odnowy i Relaksu”

mająca na celu wprowadzenie nowych usług hydroterapii i termoterapii oraz stworzenie
możliwości rozszerzenia ofert pakietów z zakresu rehabilitacji i wypoczynku, poprzez
rozbudowę centrum rehabilitacji i zakup sprzętu, a także stworzenie nowych miejsce
pracy, w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Operacja realizowana w ramach strategii wdrażanej przez

Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką


Przewidywane wyniki operacji zwiększenie konkurencyjności firmy

menuchevron-down